Milí žáci, milé žákyně a vážení rodiče, se zpřísněním protiepidemických opatření dochází od 4. 1. 2021 ke změnám v provozu naší školy, a to způsobem, popsaným v přiložené směrnici, z níž důležité informace shrnuji:

Děti z přípravné třídy, z prvních a druhých tříd budou do školy docházet a učit se podle dosud platného rozvrhu. Ranní družina bude v provozu jako dosud, tedy pro žáky první a druhé třídy od 6,30 do 7,30 hod. tak, že vychovatel/ka koná dohled nad dětmi, které ráno přicházejí do svých kmenových tříd. Časy oběda se rovněž nemění, protože je nezbytné zachovávat homogenitu skupiny – třídy.   Odpolední družina bude v provozu do max. 17 hod., a to Žabičky v oddělení Skřítek s Bc. Michaelou Novákovou, 1.A v oddělení Skokani s Alexandrou Kolínskou, DiS., 1.B v oddělení Včelička s Annou Štempákovou, 1.C v oddělení Motýlek S Danou Novotnou, 2.A v oddělené Sluníčko s Barborou Hrabovskou, 2.B v oddělení Esíčka s Jaroslavem Saidlem. Znovu vás žádáme, abyste děti do školy vybavili dostatečným počtem roušek a teplým oblečením, protože i během vyučovacích hodin budeme často větrat a co nejvíce využívat možnost pobytu venku. 

Žáci ze 3. – 9. tříd se budou až do odvolání vzdělávat distančním způsobem podle dosavadního rozvrhu, ve kterém jsou vyznačeny online hodiny. První online hodina proběhne v pondělí 4. 1. 2021 v 8 hod. a žáci se na ní mimo jiné dozvědí, kdo patří do které skupiny na angličtinu (jméno pedagoga).  Další cizí jazyk nebude až do odvolání vyučován. Upozorňujeme na možnost osobních konzultací pro žáky (případně v doprovodu jejich zákonných zástupců), které se mohou uskutečnit po předchozí dohodě s pedagogem. Obědy jsou žákům na distanční výuce automaticky odhlášeny. Pokud máte o odběr obědů zájem, je třeba si obědy přihlásit a vyzvedávat zvenku u vstupu do kuchyně ve všední dny od 13 do 14 hod. Se zákonnými zástupci žáků, kteří se budou vzdělávat distančně, a kteří již v předchozím období využili možnost zápůjčky počítačové techniky, se již paní hospodářka telefonicky dohodla na termínu předání techniky.

Žáci a žákyně, vážení rodiče, jistě zvládneme i další období komplikovaného provozu školy alespoň tak, jak jsme ho zvládali dosud. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Jana Churáčková, ředitelka školy

směrnice 4-1-21

 

Milí rodiče a milé děti,

děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemné Vánoce. A též vše dobré v roce 2021.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

po oznámení pana ministra, se vánoční prázdniny pro žáky prodlužují o dny 21. a 22. 12. 2020. V pátek 18. 12. si děti z 5. B uspořádají malou vánoční oslavu.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 18. 12. 2020.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do strany 37 – SKLADBA. Opakování – (slovesná osoba, číslo, čas a způsob.) Učebnice čj. – do strany 43. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu. Možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – do str. 50. Slovní úlohy. Souřadnice bodů. Matematické operace. Zlomky.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) EVROPA – do strany 60. Práce s příruční mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník – Vesmír. Učebnice do strany 25.

Vlaďka Foltová TU

 

Vážení rodiče,

pokud se budete chtít vyjádřit k distanční výuce.

Prosím, otevřete si odkaz: https://www.zseden.cz/2020/12/01/dotaznik-pro-rodice/ 

Děkuji.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

otevřete si prosím odkaz.

https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/.

 

ROZVRH TŘÍDY 5. B:

 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva od 23. 11. do 27. 11. 2020. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v Teamsech. (Přečtěte si je a cvičení plňte podle zadání. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit.)

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: –  strana 27, 28 do cvičení tři na str. 29. Slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. Opakování (slovesná osoba, číslo, čas.) Cvičení probíráme výběrově. Učebnice čj. – do strany 34. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu. Možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – do str. 38. Slovní úlohy. Matematické operace.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) SOUSEDNÍ STÁTY ČESKÉ REPUBLIKY Rakouská republika (Rakousko.) – do str. 53. Práce s příruční mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník – Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje. Učebnice do strany 22.

Konkrétní úkoly a online výuka probíhá prostřednictvím Teams Office 365.

Vlaďka Foltová TU

VÁŽENÍ RODIČE.

Při distančním vzdělávání se všechny děti zapojily do on-line hodin. A většina dětí odevzdává úkoly přes Zadání  Teamsů. Prosím Vás o spolupráci a kontrolu. Úkoly se mají odevzdávat v termínu, který je vždy zapsán v konkrétním zadání. Cvičení zadávám průběžně a je potřeba sledovat Teamsy každý den a pracovat podle podrobných plánů v jednotlivých kanálech Teams. V průběhu listopadu jsem se postupně individuálně spojila s každým rodičem v rámci tripartitních schůzek. V rámci on-line hodin a po daných hod. prověřuji znalosti jednotlivých žáků. Můžeme si zde vysvětlit to, čemu nerozumí. Rodičům žáků, kteří měli zájem o přihlášení dítěte na víceleté gymnázium, jsem zaslala patřičné informace.

Děkuji Vám za pomoc a podporu při vzdělání, kterou dětem poskytujete.

S pozdravem

Vlaďka Foltová

On-line výuka do 27. 11. 20    –  OTEVŘÍT.

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 27. 11. 2020.  Detaily učiva budou mít děti jako vždy v Teamsech.

Paní učitelka J. Drahorádová: Have got, pets.

Paní učitelka L. Buňková: Address, Revision unit 2 (Adresy, opakování lekce 2.)

Paní učitelka M. Svobodová: –  What, Why, How, Who, When ? Possessive adjectives. My world.

Paní učitelka A. Polanská: –  sloveso to be – questions, Wh questions.

Informatika – týd. plán učiva do 27. 11.

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – základní způsoby komunikace v Teams – chat, videohovor, audiohovor a sdílení souborů

 Výchovy – týdenní plán do 27. 11.

Paní učitelka V. Foltová:

Hv:

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/soundtrack-rebelove-co-se-do-filmu-neveslo/popocatepetl-twist-244359

Tv:

https://www.youtube.com/watch?v=jtCWHKiy6wA

Vv:

Vyrob si z větviček a bavlnky ( provázku ) postavičku.

 

 


 
 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva od 16. 11. do 20. 11. 2020. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v Teamsech. (Prosím, přečtěte si je a cvičení plňte podle zadání. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit.)

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: –  strana 25, 26 do cvičení jedna na str. 27. Slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací a úvod do zp. podmiňovacího. Opakování (slovesná osoba, číslo, čas.) Cvičení probíráme výběrově. Učebnice čj. – do strany 33. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu. Děti s těmito přehledy pracovaly. Možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – do str. 35. Obvody obrazců. Slovní úlohy. Jednotky času.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) SOUSEDNÍ STÁTY ČESKÉ REPUBLIKY Spolková republika Německo. (Německo.) – do str. 51. Práce s příruční mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník – Elektrická energie a elektrárny. Elektrické spotřebiče. Vodiče. Nevodiče. Učebnice do strany 21.

Konkrétní úkoly a online výuka probíhá prostřednictvím Teams Office 365.

Vlaďka Foltová TU