Tématické plány:

Týden od 23.-29.3.

Vážení rodiče a milé děti,

 podle nových směrnic, bychom Vám měli zadávat týdenní plány v pondělí na následující týden, omlouvám se tedy a budu se snažit, aby práce nebylo příliš, jelikož jsem si vědoma, že ne pro všechny je tato situace jednoduchá. Pokud s něčím budete bojovat, nejste v tom sami a vždy se na mě obraťte, budu ráda, že Vám mohu být nápomocná. Držte se 🙂

Český jazyk : procvičování vzorů přídavných jmen, rod, životnost, číslo a pád –pracovní sešit str. 18 cv. 7 – a,b,c,d,e, a cvičení 8 str. 19 , cvičení 9,10 a 12 (můžete nafotit a vložit do Teamsů – kanálu český jazyk)

Matematika :  pracovní sešit strana 36 a 37– všechna cvičení z těchto dvou stran (můžete nafotit a vložit do Teamsů – kanálu matematika)

Vlastivěda

V dějepisné části (zelená učebnice) str. 27 – Z poddaného člověka občan / rok 1848, nespokojenost s Habsburky – stačí zde napsat dvě věty z prvního odstavce a 5 vět z druhého odstavce – Co se dělo v revolučním roce 1848? ( v klidu si napište z učebnice z druhého odstavce, co byste uznali za nejdůležitější). ( můžete vkládat do Teamsů – kanál vlastivěda) Červnové bouře si nechte až na další týden 🙂

V přírodovědné části  (modrá učebnice) na straně 38 si přečtěte o subtropickém pásu a do sešitu si vypište jaké rostliny a živočichy tam můžete vidět a co je specifické pro subtropický pás. ( můžete vkládat do Teamsů – kanál vlastivěda)

V zeměpisné části (červená učebnice) str. 59 , pokuste se z této strany napsat 5 vět celkem, které se budou týkat hrází, jezer a napište si tam, které je největší evropské jezero. (totéž můžete vložit do Teamsů – kanál vlastivěda)

Stále platí, že pokud budou děti chtít, zábavné procvičování je na webových stránkách umimeto.org, všechny děti to znají, ve škole využíváme tuto aplikaci velmi často a mívá úspěch, heslo naší třídy je 5B, přihlásit se můžete přes školní e-mail, který má každý od pana učitele Jelínka, ve škole se se mnou děti již přihlašovaly.

Věřím, že to vše dobře zvládáte, když něco nestihnete, netrapte se tím, budu se snažit vše Vaše děti doučit.

 

                                                                                                           Děkuji Vám, moc Vás zdravím Zuzana Cháberová

Týdenní plán 18.-25.3.

Český jazyk : procvičování vzorů přídavných jmen, pracovní sešit str. 16 cv. 2, 3, 4 (pokud budete potřebovat k příslušným cvičením, můžete použít učebnici, není to však nutné), zkuste si také promluvy na konci stránky č. 16, dále str. 17 cv. 5 a 6 (můžete nafotit a vložit do Teamsů – kanálu český jazyk)

Matematika :  pracovní sešit strana 34 a 35 – všechna cvičení z těchto dvou stran (můžete nafotit a vložit do Teamsů – kanálu matematika)

Vlastivěda: Děti, které ještě neměly toto pololetí referát, pracují na referátech a mohou vložit do Teamsů.

V dějepisné části (zelená učebnice) ze str. 26 si vypište do sešitu o Františku Palackém a Josefu Kajetánovi Tylovi ke každému tři věty, pokuste se vystihnout to nejpodstatnější. Přečtěte si na straně 27 o obrození na postupu a do sešitu zpracujte všech šest otázek, které jsou v dolní části stránky ( do muzea prozatím nepůjdeme, o otázkách mluvte s rodiči). Můžete vložit do Teamsů – dějěpisná část.

V přírodovědné části  (modrá učebnice) na straně 37 si přečtěte o tropickém pásu a do sešitu si vypište, co jsou to savany, pouště a oázy.

V zeměpisné části (červená učebnice) str. 58 si přečtěte kapitolu ,, Sladké vody”  a vypište do sešitu, KDE SE VYSKYTUJE SLADKÁ VODA, JAK SE POTOK ROZŠIŘUJE V ŘEKU, JAK SE ŘÍKÁ NEJVĚTŠÍM ŘEKÁM A TŘI SI VYPIŠTE. (totéž můžete napsat do Teamsů – kanál vlastivěda)

Úkolů se snažím nedávat mnoho, pokud budou děti chtít, zábavné procvičování je na webových stránkách umimeto.org, všechny děti to znají, ve škole využíváme tuto aplikaci velmi často a mívá úspěch, můžete vyzkoušet, heslo naší třídy je 5B, přihlásit se můžete přes školní e-mail, který má každý od pana učitele Jelínka, ve škole se s mnou děti již přihlašovaly.

Sledujte Teamsy, referáty a nafocené vypracované sešity můžete vkládat do svých složek.

V každém kanálu, který v Teamsech ode mne uvidíte, si založte svou složku a tam můžete vložit fotku Vašich vypracovaných sešitů. 

Děkuji všem za spolupráci a rodičům za to, že dohlížíte nad vypracováním úkolů Vašich dětí. POKUD SI S NĚČÍM NEBUDETE VĚDĚT RADY, KONTAKTUJTE MĚ NA : chaberova@zseden.cz. Neváhejte mi napsat, že se Vám zdá, že je úkolů příliš mnoho nebo naopak málo :-), ráda budu mít zpětnou vazbu. Děkuji Vám.

Všem přeji, ať jste hlavně zdrávi. Z.Ch.

Týden od 9.-13.3.

Český jazyk : skloňování  přídavných jmen měkkých, pracovní sešit str. 13-14

Matematika: desetinná čísla (str.32), shodné úsečky, dělení dvojciferným dělitelem, učebnice str. 32-33

Vlastivěda :  dějepisná část : obrození měšťanské společnosti, Josef Kajetán Tyl, František Palacký

                           přírodopisná část : tropický pás

                           zeměpisná část – vodstvo Evropy

Týden od 2.-6.3.

Český jazyk : skloňování  přídavných jmen, druhy přídavných jmen – přídavná jména rodu mužského životného, pracovní sešit str. 11-15

Matematika: probereme další jednotky obsahu (str.30), shodné úsečky, dělení dvojciferným dělitelem, učebnice str. 26-31

Vlastivěda : dějepisná část : obrození měšťanské společnosti ( konec 18., 1. polovina 19. století), nástup kapitalismu, nadvláda němčiny

                          přírodopisná část : člověk a živá příroda, podnebné pásy

                          zeměpisná část – poloha Evropa , povrch Evropy, poloostrovy, ostrovy

Týden od 17.-21.2.

Český jazyk : skloňování  přídavných jmen, druhy přídavných jmen, pracovní sešit str. 7-12

Matematika: převádění jednotek obsahu (str. 25), počítání s velkými čísly, dělení dvojciferným dělitelem, učebnice str. 18-25

Vlastivěda : dějepisná část : vědci a jejich vynálezy

                          zeměpisná část – Evropa – jeden ze světadílů

Týden od 10.-14. února

Český jazyk : přídavná jména a jejich druhy, začátek pracovního sešitu str. 1-6

Matematika: průměrná rychlost, jednotky obsahu, počítání s velkými čísly, učebnice str. 14-17

Vlastivěda : dějepisná část – první parní stroje

                          přírodovědná část – Měsíc a jeho fáze

                           zeměpisná část – Rakousko

První únorový týden

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu středního, vzory město, moře, kuře, stavení. Rozdám Vám druhý díl pracovního sešitu čj.

Matematika : písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku, učebnice str. 10-15

Vlastivěda : dějepisná část – manufaktura a první stroje

                          přírodovědná část – sluneční soustava

                          zeměpisná část – Německo

Týden od 27.-30.1.

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzor růže a kost, příčestí minulé, skloňování podstatných jmen rodu středního

Matematika : písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku, učebnice str. 7-13

Vlastivěda : dějepisná část – venkovské zvyky, manufaktura a první stroje

                      přírodovědná část – porovnávání vesmírných planet

Týden od 20.-24.1.

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu mužského podle vzorů pán a hrad, skloňování podstatných jmen rodu ženského. Pomalu, ale jistě budeme dokončovat první díl pracovního sešit z čj. Napíšeme si diktát.

Matematika : pamětné dělení se zbytkem, dělení s dvojciferným dělitelem, kružnice, kruh, rýsování trojúhelníku a jednotky obsahu

Vlastivěda : dějepisná část – dokončíme život na vesnici 18. století a začneme probírat vynálezce

                          přírodovědná část – vesmír

                          zeměpisná část – Polsko, Německo

13. – 17.1.

Český jazyk : podmět rodu středního, shoda přísudku s několikanásobným podmětem, procvičování, pracovní sešit str.42 – 52

Matematika : začínáme druhý díl matematiky, zelený pracovní sešit

Vlastivěda : dějepisná část : život na vesnici, podoba domů, 18. století

                          přírodovědná část : člověk a vesmír, od neživé přírody k vesmíru

                          zeměpisná část : Polsko