Tématické plány:

Týden od 17.-21.2.

Český jazyk : skloňování  přídavných jmen, druhy přídavných jmen, pracovní sešit str. 7-12

Matematika: převádění jednotek obsahu (str. 25), počítání s velkými čísly, dělení dvojciferným dělitelem, učebnice str. 18-25

Vlastivěda : dějepisná část : vědci a jejich vynálezy

                          zeměpisná část – Evropa – jeden ze světadílů

Týden od 10.-14. února

Český jazyk : přídavná jména a jejich druhy, začátek pracovního sešitu str. 1-6

Matematika: průměrná rychlost, jednotky obsahu, počítání s velkými čísly, učebnice str. 14-17

Vlastivěda : dějepisná část – první parní stroje

                          přírodovědná část – Měsíc a jeho fáze

                           zeměpisná část – Rakousko

První únorový týden

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu středního, vzory město, moře, kuře, stavení. Rozdám Vám druhý díl pracovního sešitu čj.

Matematika : písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku, učebnice str. 10-15

Vlastivěda : dějepisná část – manufaktura a první stroje

                          přírodovědná část – sluneční soustava

                          zeměpisná část – Německo

Týden od 27.-30.1.

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzor růže a kost, příčestí minulé, skloňování podstatných jmen rodu středního

Matematika : písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku, učebnice str. 7-13

Vlastivěda : dějepisná část – venkovské zvyky, manufaktura a první stroje

                      přírodovědná část – porovnávání vesmírných planet

Týden od 20.-24.1.

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu mužského podle vzorů pán a hrad, skloňování podstatných jmen rodu ženského. Pomalu, ale jistě budeme dokončovat první díl pracovního sešit z čj. Napíšeme si diktát.

Matematika : pamětné dělení se zbytkem, dělení s dvojciferným dělitelem, kružnice, kruh, rýsování trojúhelníku a jednotky obsahu

Vlastivěda : dějepisná část – dokončíme život na vesnici 18. století a začneme probírat vynálezce

                          přírodovědná část – vesmír

                          zeměpisná část – Polsko, Německo

13. – 17.1.

Český jazyk : podmět rodu středního, shoda přísudku s několikanásobným podmětem, procvičování, pracovní sešit str.42 – 52

Matematika : začínáme druhý díl matematiky, zelený pracovní sešit

Vlastivěda : dějepisná část : život na vesnici, podoba domů, 18. století

                          přírodovědná část : člověk a vesmír, od neživé přírody k vesmíru

                          zeměpisná část : Polsko

 

Předvánoční týden

Budeme psát pololetní testy.

18.12. – Český jazyk : základní skladební dvojice, určování slovních druhů, slovesný způsob, shoda přísudku s podmětem, příčestí minulé, vyjmenovaná slova a jejich slova příbuzná, mluvnické kategorie

17.12. – Matematika : písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, zlomky (desetina, šestina, třetina z čísla), slovní úlohy, přímá úměrnost, rovnice

Vlastivěda – během týdne před prázdninami – osvícenství, Evropská unie, energetické suroviny, Slovensko

Ve čtvrtek bude ve škole vánoční burza a vánoční dílny.

V pátek si děti budou dávat navzájem dárečky, dvojice, trojice a čtveřice jsme si již řekli.

 

 

Týden od 9.-13.12.

Český jazyk : vzory předseda a soudce, podmět rodu mužského, podmět rodu ženského

Matematika : zlomky, kružnice, opakování, uč. str 52- 54

Vlastivěda : dějepisná část –  Josef II.

                          přírodopisná část – půda

                         zeměpisná část – Slovensko

 

V pondělí 9.12. jdeme na přednášku dopravní výchovy do Záběhlic, sraz je před školou před osmou hodinou, vrátíme se na poslední hodinu.

Ve středu 11.12. odjíždím na lyžařský instruktorský kurz, s dětmi bude pravděpodobně paní asistentka, děkuji za pochopení. Z.Ch.

Týden od 2.-6. prosince

Český jazyk : stále opakujeme shodu přísudku s podmětem, koncovky v příčestí minulém, několikanásobné podměty a přísudky, pracovní sešit str. 39-42

Matematika : zlomky, kružnice, řešení rovnic, prac. sešit str. 49-51

Vlastivěda : dějepisná část – Marie Terezie a Josef II.

                         zeměpisná část – Evropa – sjednocující se světadíl, sousední státy ČR, Slovensko

 

Ve čtvrtek 5.12. jdeme na vánoční dílny do Záběhlic, vrátíme se na poslední hodinu.

 

 

Týden od 25. – 29.11.

Český jazyk : skladba, podmět holý, rozvitý a několikanásobný, přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, prac. sešit str.36-39
Matematika
: obvody a obsahy obrazců, souřadnice bodů, trojúhelníky, zlomky, římská čísla, pracovní sešit str.45-48

Vlastivěda:

přírodovědná část – elekřina, druhy elektráren

dějepisná část – druhá polovina 18. stol. ( budeme psát test z doby baroka a období Jana Ámose Komenského)

zeměpisná část – Evropa – sjednocující se světadíl