Nezařazené:

Týden od 27.-30.1.

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzor růže a kost, příčestí minulé, skloňování podstatných jmen rodu středního

Matematika : písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku, učebnice str. 7-13

Vlastivěda : dějepisná část – venkovské zvyky, manufaktura a první stroje

                      přírodovědná část – porovnávání vesmírných planet

Týden od 9.-13.12.

Český jazyk : vzory předseda a soudce, podmět rodu mužského, podmět rodu ženského

Matematika : zlomky, kružnice, opakování, uč. str 52- 54

Vlastivěda : dějepisná část –  Josef II.

                          přírodopisná část – půda

                         zeměpisná část – Slovensko

 

V pondělí 9.12. jdeme na přednášku dopravní výchovy do Záběhlic, sraz je před školou před osmou hodinou, vrátíme se na poslední hodinu.

Ve středu 11.12. odjíždím na lyžařský instruktorský kurz, s dětmi bude pravděpodobně paní asistentka, děkuji za pochopení. Z.Ch.

Týden od 30.9. – 4.10.

Český jazyk : významy slov, slova mnohoznačná, antonyma, slova citově zabarvená, hanlivá, lichotná, nespisovná. Prac. sešit str. 10-15

Matematika: pamětné a písemné násobení,  kladná a záporná čísla, úhel. Prac. seš. str.13-15

Na geometrii byl úkol, nezapomeňte 🙂

Vlastivěda : dějepisná část – napíšeme si krátký opakovací testík, který se bude týkat bitvy na Bílé hoře.

                       přírodovědná část- co patří mezi nerostné suroviny

                       zeměpisná část -Česká republika, demokratický stát

Týden od 16. – 20.9.

Český jazyk: slova příbuzná, předpony roz-, bez-, vz-, pracovní sešit str. 5-8.

Matematika: zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce a desetitisíce, pracovní sešit str. 5-8

Vlastivěda: dějepisná část: Habsburkové, opakování, románský sloh, gotický sloh, renesance

                        přírodopisná část: živá a neživá příroda, podmínky života na zemi

                        zeměpisná část: Česká republika, hlavní město Praha

 

V úterý 17.9. jdeme bruslit, nezapomeňte na rukavice, helmy, brusle a správné oblečení.