Archiv Leden, 2020

5.2. – dopravní hřiště

Ve středu 5.2. půjdeme na dopravní hřiště, helmy na kola zatím potřebovat nebudete. Budeme odcházet po druhé vyučovací hodině a vrátíme se na poslední vyučovací hodinu. Z.Ch.

4.2. trénink národního mužstva

V úterý 4.2. nemůžeme jít bruslit, jelikož na ledě má trénink naše národní mužstvo, ale můžeme se ráno na trénink na HC Slavia Praha podívat. Brusle si tedy nenoste, vrátíme se na čtvrtou vyučovací hodinu. Z.CH.

První únorový týden

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu středního, vzory město, moře, kuře, stavení. Rozdám Vám druhý díl pracovního sešitu čj.

Matematika : písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku, učebnice str. 10-15

Vlastivěda : dějepisná část – manufaktura a první stroje

                          přírodovědná část – sluneční soustava

                          zeměpisná část – Německo

Prosba, poděkování a pozvání

Prosba, poděkování a pozvání

Týden od 27.-30.1.

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzor růže a kost, příčestí minulé, skloňování podstatných jmen rodu středního

Matematika : písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku, učebnice str. 7-13

Vlastivěda : dějepisná část – venkovské zvyky, manufaktura a první stroje

                      přírodovědná část – porovnávání vesmírných planet

30.1. – pololetní vysvědčení

Vážení rodiče a milí páťáci,

 ve čtvrtek 30.1. budu předávat dětem pátou vyučovací hodinu vysvědčení, konec výuky bude tedy v 12.35 hodin. Děkuji, Z.Ch.

Týden od 20.-24.1.

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu mužského podle vzorů pán a hrad, skloňování podstatných jmen rodu ženského. Pomalu, ale jistě budeme dokončovat první díl pracovního sešit z čj. Napíšeme si diktát.

Matematika : pamětné dělení se zbytkem, dělení s dvojciferným dělitelem, kružnice, kruh, rýsování trojúhelníku a jednotky obsahu

Vlastivěda : dějepisná část – dokončíme život na vesnici 18. století a začneme probírat vynálezce

                          přírodovědná část – vesmír

                          zeměpisná část – Polsko, Německo

V úterý 21.1. vyrazíme na brusle

V úterý 21.1. si nezapomeňte brusle, helmy a rukavice, čeká nás hodinka na  ledové ploše HC Slavia Praha.

Ať žije republika!

Ve čtvrtek 16.1. se třídy V.A a V.B vydaly na Vyšehrad. Nejen, že jsme si prohlédli historické hradiště a Vyšehradský hřbitov, ale v komorním sále jsme zhlédli vzdělávací vypravěčskou inscenaci Ať žije republika! Toto představení propojuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně děti zapojuje prostřednictvím her a úkolů. Kulturní dopoledne jsme si všichni užili. Z.Ch.

Gratulace

Moc gratulujeme našemu spolužákovi Pavlu Malachovi, který byl vyhlášen jako mládežník měsíce listopad za pátou třídu.

Přejeme další taková sportovní ocenění :-). Z.Ch.