Týden od 25. – 29.11.

Český jazyk : skladba, podmět holý, rozvitý a několikanásobný, přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, prac. sešit str.36-39
Matematika
: obvody a obsahy obrazců, souřadnice bodů, trojúhelníky, zlomky, římská čísla, pracovní sešit str.45-48

Vlastivěda:

přírodovědná část – elekřina, druhy elektráren

dějepisná část – druhá polovina 18. stol. ( budeme psát test z doby baroka a období Jana Ámose Komenského)

zeměpisná část – Evropa – sjednocující se světadíl

Comments are closed.