Týden od 11.-14.11.

Český jazyk : skladba, podmět holý, rozvitý a nekolikanásobný, prac. sešit str 31-33, oprava čtvrtletních testů a napíšeme si čtvrtletní diktát

Matematika: obvody a obsahy obrazců, záporná čísla, trojúhelníky

Vlastivěda:  dějepisná část – Jan Nepomucký, Jan Amos Komenský

                     

Comments are closed.