Archiv Říjen, 2019

Test z vlastivědy

Výsledek obrázku pro testy vlastivěda

Milí páťáci,

 připravte se, prosím, na krátký testík ve čtvrtek 24.10. z vlastivědy. Můžete se podívat na : základní podmínky nezbytné pro život na Zemi

živou a neživou přírodu

nerosty a horniny, které člověk zpracovává na nejrůznější výrobky

nerudní suroviny a jak byste definovali některé horniny. 

                                                                                                                             Hodně štěstí Z.Ch.

 

 

 

Úterní bruslení

V úterý 22.10. půjdeme bruslit na ZS Slavia a další dvě hodiny budeme mít ve škole preventivní program. Děti si nemusí nosit v tento den učení do školy. Z.Ch.

Týden od 21.-25.10.

Český jazyk : pracovní sešit str. 26-30, slovesa, slovesný způsob (oznamovací, podmiňovací, rozkazovací), skladba – základní skladební dvojice.

Matematika: jednotky hmotnosti, jednotky délky, slovní úlohy, zaokrouhlování, úhlopříčky, uč. str.26.-30

Vlastivěda: dějepisná část – život v barokní době

                         přírodovědná část – železné rudy (železo, magnetit)

                         zeměpisná část – Česká republika – součást společenstva hospodářsky vyspělých států

V úterý 22.10. jdeme bruslit a následuje ve škole preventivní program, učení si tedy nenoste.

V pátek 25.10. jdeme do Toulcova dvora, viz hlavní strana, vrátíme se nejpozději v 12:30, budeme spěchat, aby stihli hokejisté trénink.

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče a milí páťáci,

 příští měsíc se uvidíme na tripartitních schůzkách. Budu se na Vás těšit v naší třídě. V následujícím odkaze se můžete na schůzku přihlásit. Pokud by Vám nevyhovoval žádný termín, můžeme se předem individuálně domluvit na jiném termínu.

Děkuji Vám za spolupráci, s pozdravem Zuzana Cháberová

 

https://doodle.com/poll/tp3c5ign2xq7cf6x9wrisym8/private?utm_campaign=poll_invitecontact_participant_invitation&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional#table

Týden od 14.-18.10.

Český jazyk : slovesa, slovesný způsob, rod podstatných jmen a životnost, pracovní sešit str.22-25

Matematika : písemné násobení, čtverec a obdélník – úhlopříčky a jejich vlastnosti, prac. sešit str.22-25

Vlastivěda : dějepisná část : život na zámku, život poddaných, život ve městě

                         přírodopisná část : stavební kameny – pískovec, žula, písek, vápenec

                          zeměpisná část : Malá Strana, Kampa a Karlův most, Staré Město, Nové Město, Petřínské sady, Vyšehrad

Toulcův dvůr a Tajemství stromů

V pátek 25.10. půjdeme celá třída do Toulcova dvora na program Tajemství stromů. Budeme se snažit vrátit se co nejdříve, aby kluci hokejisté stihli včas trénink. Z.CH.

Týden od 7.-11.10.

Český jazyk : shoda přísudu s podmětem, rody a vzory podstatných jmen, slovesa, prac. sešit str.17-21

Matematika: ramena a vrchol úhlu, záporná a kladná čísla, písemné nasobení, prac. sešit str. 16-21

Vlastivěda:  dějepisná část – život na zámku, život poddaných, život ve městě po třicetileté válce

                      přírodopisná část – nerudní suroviny

                      zeměpisná část – Praha, historické památky Prahy

 

Pozdrav z Albertova