Plán učiva do 26. 4. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa. Skladba. Shoda přísudku s podmětem. Skloňování podstatných jmen. PRACOVNÍ SEŠIT DRUHÝ DÍL – Mluvnické významy přídavných jmen. Skloňování a stupňování přídavných jmen. Skloňování zájmen. Sloh.                                     

Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Průměrná rychlost. Obsah obdélníku a čtverce. Dělení dvojciferným dělitelem. Počítáme s velkými čísly. Desetinná čísla. PROSÍM PŘINÉST MATEMATIKU TŘETÍ DÍL.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník – (zelená.) DOBA POBĚLOHORSKÁ. Život v barokní době. J. A. Komenský. Osvícenství. Marie Terezie.  Josef II. Manufaktury a první stroje. Čeští vynálezci. Obrození. Z poddaného člověka občan. Stroje ovládly život. Národ sobě. Počátky česko – německého soužití.                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Půda. Význam půdy. Slunce – zdroj světla a tepla. Vesmír. Sluneční soustava. Země. Měsíce planet. Podnebné pásy. Přizpůsobivost rostlin a živočichů. Význam botanických a zoologických zahrad. Třídění živých organizmů. Lidské tělo.

Vlaďka Foltová TU

 

18. 4. 2019 – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

19. 4. 2019 – VELKÝ PÁTEK

22. 4. 2019 –  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 

 

 

  1. 4 2019 – VZTAHY A SPOLUPRÁCE VE TŘÍDĚ PÁTÉ B. Pro děti podnětná a přínosná hodina. Program vytvořila školní psycholožka Mgr. J. Medová.

       Vlaďka Foltová TU

 

Plán učiva do 5. 4. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa. Skladba. Shoda přísudku s podmětem. Skloňování podstatných jmen. Opakování. PRACOVNÍ SEŠIT DRUHÝ DÍL – Mluvnické významy přídavných jmen. Skloňování a stupňování přídavných jmen. Sloh.                                     

Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Průměrná rychlost. Obsah obdélníku a čtverce. Dělení dvojciferným dělitelem. Počítáme s velkými čísly. Desetinná čísla. Geometrie.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník – (zelená.) DOBA POBĚLOHORSKÁ. Život v barokní době. J. A. Komenský. Osvícenství. Marie Terezie.  Josef II. Manufaktury a první stroje. Čeští vynálezci. Obrození. Z poddaného člověka občan.                                                

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Půda. Význam půdy. Slunce – zdroj světla a tepla. Vesmír. Sluneční soustava. Země. Měsíce planet. Podnebné pásy. Přizpůsobivost rostlin a živočichů. Význam botanických a zoologických zahrad. Třídění živých organizmů. Živočichové.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

ve dnech 2. a 3. 4. 2019 nás čeká zápis do prvních tříd. Z organizačních důvodů bude vyučování v tyto dny ukončeno ve 12:35 hodin.

Akce v dubnu 2019:

1.4. 2019 – SPOLUPRÁCE VE TŘÍDĚ.

4. 4. 2019 – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.

Bruslení – 5. 4. 2019:

sejdeme se u vrátnice školy v 8:20 hod. Bruslení probíhá v čase od 8:45 do 9:30 hod. 

Povinné vybavení: vhodné oblečení, brusle, helma, rukavice.

Vlaďka Foltová TU

 

Plán učiva do 29. 3. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa. Skladba. Shoda přísudku s podmětem. Skloňování podstatných jmen. Opakování. PRACOVNÍ SEŠIT DRUHÝ DÍL – Mluvnické významy přídavných jmen. Skloňování přídavných jmen – tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. Sloh.                                     

Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Průměrná rychlost. Obsah obdélníku a čtverce. Dělení dvojciferným dělitelem. Počítáme s velkými čísly. Desetinná čísla.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník – (zelená.) DOBA POBĚLOHORSKÁ. Život v barokní době. J. A. Komenský. Osvícenství. Marie Terezie.  Josef II. Manufaktury a první stroje. Čeští vynálezci. Obrození.                                                  

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Půda. Význam půdy. Slunce – zdroj světla a tepla. Vesmír. Sluneční soustava. Země. Měsíce planet. Podnebné pásy. Přizpůsobivost rostlin a živočichů. Význam botanických a zoologických zahrad. Třídění živých organizmů.

Vlaďka Foltová TU

Prahaevvo

DEN ZEMĚ 2019

Předcházení vzniku odpadů 
23. 4. 2019 | 9–18 hodin | Praha – Vyšehrad

 
V úterý 23. dubna 2019 proběhne v areálu Vyšehradu, v blízkosti Letní scény, zábavně-vzdělávací akce pro školy a širokou veřejnost DEN ZEMĚ 2019

Akci pořádá Magistrát hl. m. Prahy.  

Tématem akce je problematika ZERO WASTE (předcházení vzniku odpadů).

S ohledem na místo konání bude téma propojeno motivy z naší národní historie a tradic. 

Návštěvníci i školní kolektivy se mohou těšit nejen na vzdělávací aktivity, ale i na zábavný program a zajímavé soutěže. 

Dopoledne od 9 do 13 hodin je určené především školám, odpoledne od 13 do 18 hodin pak široké veřejnosti. 

Současně s pozvánkou na vlastní AKCI bychom Vás chtěli informovat, že jsme spustili soutěž určenou výhradně žákům MŠ a ZŠ, jednotlivcům i školním týmům v oblastech:

 

Na vítěze čekají atraktivní výhry! O soutěži, pravidlech i výhrách se více dozvíte na stránkách www.denzeme.eu

Srdečně Vás zveme jak k návštěvě akce, tak k účasti v předcházející soutěži. 

Za organizátory akce DEN ZEMĚ 2019 pod záštitou MHMP Vám předem děkuji za pomoc s její propagací na Vaší škole. 

Na viděnou s vašimi žáky a učiteli se těší

Mgr. Olin Horáček

hlavní organizátor 
Den Země 2019 
+420 602 354 363 
olin@denzeme.eu 
www.denzeme.eu 
Kristián spol. s r. o. 
pořádající agentura 
olin@kristian.cz 
ředitel produkce 
www.kristian.cz 
    www.denzeme.eu    
 
Den Země
PROGRAM: 

• Informace o významu ochrany naší planety
• Zábavný vzdělávací program pro děti i dospělé
• Zajímavé soutěže
• Vzdělávací i pohybové hry
• Prezentace ekologických organizací

Doprovodný zábavný program

Koncert skupiny The Tap Tap
od 17 hodin na Letní scéně

Moderátor Olda Burda
hry pro děti, kvízy, dětská diskotéka

Bezplatný vstup do stálých expozic Vyšehradu
(Kasematy a Gorlice)

Dopoledne od 9 do 13 hodin(přednostně pro školy)
Odpoledne od 13 do 18 hodin (pro veřejnost)

mapa
VYŠEHRAD
v blízkosti Letní scény

23. 4. 2019 | 9–18 hodin

Akce je ZDARMA

JEDEN SVĚT – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH.

15. 3. 2019 navštívila třída 5.B tuto podnětnou projekci ( MONZUNOVÁ SHOW, DULCE, BAŠÍR V ŘÍŠI DIVŮ.)

 

Plán učiva do 22. 3. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa. Skladba. Shoda přísudku s podmětem. Skloňování podstatných jmen. Opakování. PRACOVNÍ SEŠIT DRUHÝ DÍL – Mluvnické významy přídavných jmen. Druhy přídavných jmen. Skloňování přídavných jmen – tvrdých a měkkých. Sloh.                                                     
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Průměrná rychlost. Obsah obdélníku a čtverce. Dělení dvojciferným dělitelem. Počítáme s velkými čísly. Desetinná čísla.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Kraje. Poloha a vznik ČR. Praha. ČR – součást vyspělých států. Sousední státy ČR. Evropa. Práce s mapou příruční, nástěnnou a s mapou Evropy. Vlastivěda pro 5. ročník – (zelená.) DOBA POBĚLOHORSKÁ. Život v barokní době. J. A. Komenský. Osvícenství. Marie Terezie.  Josef II. Manufaktury a první stroje. Čeští vynálezci.                                                    

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Půda. Význam půdy. Slunce – zdroj světla a tepla. Vesmír. Sluneční soustava. Země. Měsíce planet. Podnebné pásy. Přizpůsobivost rostlin a živočichů. Význam botanických a zoologických zahrad. 

Vlaďka Foltová TU

Akce v březnu 2019:

15. 3. 2019 – JEDEN SVĚT.

18. 3. 2019 – VZTAHY VE TŘÍDĚ.

20. 3. 2019 – bude den otevřených dveří, od 16:00 hodin se koná JARMARK a v 17:00 hod. začínají třídní schůzky.

Vlaďka Foltová TU

 

 

Vážení rodiče.