11. 12. 2018 se děti zúčastnily programu, JAK SE BRÁNIT KYBERŠIKANĚ.  

Beseda byla živá a pro žáky podnětná.

Vlaďka Foltová TU

 

 

Plán učiva do 14. 12. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa – slovesný způsob. Skladba. Podmět holý, rozvitý, několikanásobný. Shoda přísudku s podmětem. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Procvičování. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Prosím 1. díl ještě ponechat a donést díl 2. Slovní úlohy. Matematické operace.  Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Přímá úměrnost. Souřadnice bodů. Římské číslice. Zlomky. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Kraje. Poloha a vznik ČR. Praha. ČR – součást vyspělých států. Sousední státy ČR. Evropa. Práce s mapou příruční, nástěnnou a s mapou Evropy.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Půda. Význam půdy.

Vlaďka Foltová TU

5. 12. 2018

MS ve florbale 2018 v Praze a třída  5. B……Krásný zážitek.

Vlaďka Fotová TU

Plán učiva do 7. 12. 2018:  Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa – slovesný způsob. Skladba. Podmět holý, rozvitý, několikanásobný. Shoda přísudku s podmětem. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Sloh.                                                       

Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace.  Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Přímá úměrnost. Souřadnice bodů. Římské číslice. Geometrie.                    

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Kraje. Poloha a vznik ČR. Praha. ČR – součást vyspělých států. Sousední státy ČR. Práce s mapou příruční a nástěnnou. Mapkou Prahy.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Půda. Význam půdy.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

dne 5. 12. 2018 od 10:00 hodin, jdeme na Mistroství světa ve florbalu. Odcházíme v 8:30 ze školy. Připojuji podrobný prospekt, vztahující se k tomuto šampionátu. Obzvláště si prosím pročtěte záležitost týkající se občerstvení a svačin. Pokud si děti vezmou svačinu. Mohou ji sníst, ještě než na utkání pojedeme.

S sebou lítačku a Vámi určenou peněžní částku. Další informace sdělím dětem příští týden.

Vlaďka Foltová TU

SE ŠKOLOU NA MS – O2 arena

27. 11. 2018

Muzeum smyslů – lidské smysly se dají zcela lehce ošálit, což si děti vyzkoušely prakticky.

 

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 30. 11. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa – slovesný způsob. Skladba. Podmět holý, rozvitý, několikanásobný. Shoda přísudku s podmětem. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace.  Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Přímá úměrnost. Souřadnice bodů. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Kraje. Poloha a vznik ČR. Praha. ČR – součást vyspělých států. Sousední státy ČR. Práce s mapou příruční a nástěnnou. 

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Půda.

Vlaďka Foltová TU

Bruslení – 23. 11. 2018 ( pátek):

Změna času srazu.

Sraz u šaten v 8:15 hodin.

S sebou – jídlo, pití. Přiměřené oblečení – více vrstev. Nutné – rukavice, helma, brusle.

 Plán učiva do 23. 11. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa – slovesný způsob. Skladba. Podmět holý, rozvitý, několikanásobný. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace.  Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Přímá úměrnost. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Kraje. Poloha a vznik ČR. Praha. ČR – součást vyspělých států. Sousední státy ČR. Práce s mapou příruční a nástěnnou. Mapkou Prahy.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné Přírodní zdroje.