Vážení rodiče,

dne 19. 10. 2018 odpadá šestá vyučovací hodina.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče.

Dne 25. 10. 2018 končí vyučování ve 12,35 hodin.

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 19. 10. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Zápis čísla v desítkové soustavě. Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Kraje. Práce s mapou příruční a nástěnnou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Rudy. Drahé kovy.

DALŠÍ AKCE V ŘÍJNU:

Prevence:

31. 10. 2018 ve středu od 8:55 hod. – STOP POSMĚCHU A ŠIKANĚ.

Tento den nám začíná vyučování od devíti hodin – nutno být ve škole 8:45 hod.

Vlaďka Foltová TU

Prodej vstupenek na představení učitelů “POJĎTE S NÁMI DEKÁDAMI” (25. 10. 2018) bude ukončen 11. 10. 18.

Vážení rodiče,

prosím o včasné zakoupení lístků na toto vyjimečné představení.

Vladka Foltová TU

Plán učiva do 12. 10. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Zápis čísla v desítkové soustavě. Násobení a dělení. Jednotky délky. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Kraje. Práce s mapou příruční a nástěnnou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Nerudní suroviny.Rudy.

Vlaďka Foltová TU

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V MĚSÍCI – ŘÍJEN:

8., 10., 11. 10. 2018 – projekt EDISON.

25. 10. 2018 – ukončení celoroční projektu REPUBLIKA.

26. 10. 2018 – ředitelské volno, vyhlášené paní ředitelkou školy. 

29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny.

 Plán učiva do 5. 10. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Zápis čísla v desítkové soustavě. Násobení a dělení. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Kraje. Práce s mapou příruční a nástěnnou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Nerudní suroviny.

Vlaďka Foltová TU

Ředitelské volno v říjnu:

5. 10. 2018

26. 10. 2018

Vážení rodiče,

zveme Vás na RODIČOVSKOU KAVÁRNU – 2. 10. 2018 v 17:00 hod. ve sborovně školy.

Kavárna 2-10-18