V úterý 19. 6. je DEN NARUBY, kdy budou učit deváťáci – začínáme v 8:55 a končíme ve 12:35

Budeme mít Čj, M, VV + PDVL (Př) a vezměte si sešit na sloh (rozepsané “Můj život v Praze”).

 

TU Bočková

Plán od 11. 6.

Ve středu ( zatím stanoveno na 2. vyučovací hodinu) nás čeká Run and help, prosím, aby žáci donesli své vyplněné kartičky a také si vzali sportovní oblečení. 

!!! Adaptační kurz – blíží se konec termínu přihlašování na adaptační kurz  a také plateb (pátek 15. 6.). Je mi líto, že musím znovu zdůrazňovat důležitost tohoto výjezdu. Opravdu je nezbytně nutné, aby žáci na výjezd jeli, poznají se s novými spolužáky a hlavně s novou třídní učitelkou. Také tímto kurzem příjemně vstoupí na druhý stupeň.

Prosím tedy Ty, kteří ještě rozmýšlí, ať se připojí. Kdo ztratil přihlášku, je ještě u mě. Ať si o ni žáci řeknou.

 

Plán – už v pozvolném tempu budeme dokončovat témata z jednotlivých předmětů:

Čj – Neohebné slovní druhy – příslovce a předložky

M – Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem, Závisle a nezávisle proměnná, Jednotky času

M geom. – Pravidelné obrazce, Vzdálenost bodu od přímky a jednotky obsahu – opakování

– První pomoc

PDVL 

–  Lidské tělo – trávicí a vylučovací soustava

D – 1. světová válka

Z – Sousední státy – Evropa jako světadíl

TU Bočková

 

Pátek 8.6.

Z důvodu mé dnešní nepřítomnosti,za kterou se omlouvám, musíme některé dnešní testy přesunout na zítra. Vezměte si prosím:

Hv: sešit, bude test

M geom.: Rýsovací pomůcky a učebnici

A malý testík bude i na zeměpis, ze všech sousedních států.

Děkuji za pochopení. Bočková

Ve třídě se vyskytly vši, prosím o zvýšenou kontrolu.

Týdenní plán od 4. 6.

Testy a zkoušení, uzavírání klasifikace.

Plán: 

Čj – souvětí, věta hlavní vedlejší, neohebné slovní druhy – příslovce a předložky

M – násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem

M geom. – souhrnný test (obvod, obsah, povrch, vlastnosti trojúhelníku,úhly, převody jednotek)

Osová souměrnost, pravidelné obrazce

– první pomoc

HV – test s možnostmi –  o českých i zahraničních hudebních skladatelích

PDVL 

–  Lidské tělo – dýchací  a oběhová soustava 

– test nepíšeme, nestihli jsme probrat

D – 1. světová válka

Z – Sousední státy – opakování formou testu – všechny sousední státy v jednom, včetně Rakouska

dodělaný prac. list z obou stran a nalepený lepenkou v sešitě

Evropa jako světadíl

TU Bočková

Ve čtvrtek 7. 6. odpadá hokejistům 6. vyučovací hodina (TV), konec vyučování ve 12:35

Plán od 28. 5.

Čtvrtek – sportovní den, sejdeme se na hřišti v 7:55, oblečeni ve sportovním oblečení, dostatek pití s sebou, svačina a věci ve skříňce, nahoru do třídy nepůjdeme.

Konec vyučování ve 12:35

Plán: 

Tento týden se píší důležité písemné práce, kdo bude chybět, napíše si práci v den příchodu do školy.

Čj – souvětí, věta hlavní vedlejší, větné vzorce, přívlastky, psaní čárek

Středa – Pololetní písemná práce ( podst. jména – vzory, přídavná jména – vzory, stupňování, zájmena – pravopis a rozřazení, číslovky – pravopis a skloňování, číslovky řadové, grafické znázornění věty, určení podmětu a přísudku – jejich shoda, určení přívlastku, psaní čárek, doplňovačka – vše i velká malá písmena)

M – násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100 …, středa – opakování před písemnou prací 

Pátek – Pololetní písemná práce ( + a – desetinných čísel a zlomků se stejným jmenovatelem, slovní úlohy – zaokrouhlování, aritmetický průměr, porovnávání zlomků, určování části z celku a celku z části průměrná rychlost, násobení a dělení des. čísel 10, 100)

– vaření (Ti, kteří ještě nevařili)

HV – příští týden: test s možnostmi –  o českých i zahraničních hudebních skladatelích

PDVL 

–  Lidské tělo – kostra, svalová soustava, dýchací soustava (příští úterý test) – DÚ kostra, test Třídění živočichů – kdo nepsal

Z – Sousední státy – Rakousko, test Německo (kdo nepsal testy, napíše si i Polsko a Slovensko)

Možnost opakování: 

Německo: https://quizlet.com/_21045n 

TU Bočková

 

 

AJ- test 5. lekce

Ve středu 30.5. píšeme test z 5. lekce- there is/are, can/can’t, části domu, města, nábytek…(skupina M.Vránové)

MV

Plán od 21. 5.

Plán:

Čj – Skladba – věta jednoduchá, souvětí, větné členy podmět a přísudek, nově přívlastek

testík číslovky – rozdělení, pravopis (přepis)

M – počítání se zlomky, sčítání a odčítání

M geom. – jednoduchý testík na povrch krychle a kvádru – to, co je v DÚ!

Porovnávání úhlů a osa úhlu

HV – test – základní informace (podtržené nebo napsané v sešitě) o českých hudebních skladatelích

PDVL 

–  Testík – Třídění živých organismů (viz DÚ), začneme kap. Lidské tělo

D – Vztahy mezi Čechy a Němci, směřujeme k 1. sv. válce

Z – Sousední státy – dokončíme Německo, začneme Rakousko (kdo nepsal testy, napíše si Polsko a Slovensko)

Možnost opakování: 

Německo: https://quizlet.com/_21045n 

TU Bočková

Plán od 14. 5.

Objednala jsem školní trička, pro Ty, kteří je chtěli.

Změna rozvrhu stále trvá!!!

Plán:

Čj – číslovky – skloňování,  čísl. dva, tři…, řadové číslovky – pravopis (test číslovky- čt, diktát – příd. jm, zájmena, číslovky)

M – aritmetický průměr, počítání se zlomky (pětiminutovka st nebo pá- aritmetický průměr, výpočet části z celku a slovní úlohy – des. čísla/zlomky)

M geom. – zopakování látky povrch krychle a kvádru; str. 7 – porovnávání úhlů a osa úhlu

PDVL 

–  Třídění živočichů, oprava testu Podnebné pásy (příští týden začneme lidské tělo)

D – Národ Sobě – zápisek, Nová kapitola – vztahy mezi Čechy a Němci (kam se dostaneme)

Z – Sousední státy – začneme Německo, pětiminutovka Polsko

Možnost opakování: 

Polsko: https://quizlet.com/_210388 

Německo: https://quizlet.com/_21045n 

TU Bočková