Plán od 16. 10. 2017

Co nás čeká:

pá 20. 10. – ředitelské volno – konání voleb

čt – výtvarná dílna – tvorba hrnečků (1. a 2. vyuč. hodina/fotbalisté si budou vše moci dodělat se 4. B 3. vyuč. hodinu) -vše hrazeno z fondu a materiál zajištěn – žáci si vezmou :PDVL dějep.část, INF a M geom.

út – st – prohození předmětů – ve středu nás čeká malba zátiší s dýní, protože je to časově náročné, uděláme si dvouhodinovku (PČ a VV) – tzn., že v úterý si místo VV vezmeme Čj sloh a ve středu místo Čj sloh bude VV.

ŠvP – paní učitelka Darániová byla tak hodná a zajistila ŠvP, termín je sice dřívější, což je z důvodu pozdější rezervace a obsazení atraktivnějších termínů, ale jsem ráda, že můžeme alespoň někam vyrazit. Bude to společně s dalšími třídami, hlavně čtvrtými a šestými.

Vše důležité je napsáno v závazné přihlášce, kterou posílám po dětech. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se na mě obracejte prostřednictvím e-mailu, vše zodpovím. Podrobnější informace budu přidávat průběžně. Doufám, že nás vyrazí co nejvíc 🙂 Moc se těším.

Termín odevzdání přihlášky je 24. 10.

 

Plán:

ČJ –   význam slov- slova jednoznačná a mnohoznačná, protikladná a souznačná, souřadná, slova významově nadřazená a podřazená

M –  jednotky délky, rovnice, násobení 10, 100 a 1000, násobení a dělení, jednotky hmotnosti

M geom. – úhly, desetimin. – úhly a vzájemná poloha přímek/ Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky

PDVL: 

Př – Horniny a nerosty – nerudní suroviny a rudy – železné rudy

D –  Bitva na Bílé hoře – pětimin., Doba pobělohorská + život na zámku, poddaných a život ve městě

Děkuji za spolupráci 

                                      TU Bočková

Ve čtvrtek odpadá hokejistům 6. hodina (TV), končí ve 12:35

Online pokladna a fotografie

Milí rodiče,

 • kdo z Vás se ještě nezaregistroval do školní online pokladny, nechť tak učiní do pátku 6. 10. Pokud máte s registrací problém, obraťte se na pana zástupce Abrháma.
 • Prosím, abyste zkontrolovali v ŽK následující údaje a popřípadě doplnili do pátku 6. 10., je opravdu smutné, že za měsíc nemají stále někteří žáci v pořádku ŽK (na vyplnění stačí max. 10 min.) a já ji musím jednou týdně kontrolovat:
 • prázdniny
 • 1. strana včetně kontaktů na rodiče, adresy atd.
 • kartička pojištěnce a dole PODPIS!!!
 • 2. strana: ředitelka, kontakt na třídní učitelku + VARIABILNÍ SYMBOL do online pokladny
 • poslední strana: číslo skříňky a nalepený kód pro www.proskoly.cz

 

 • Zdravotní způsobilost – prosím o zbývající způsobilosti, už budeme chodit na akce mimo školu, kdo nebude mít způsobilost, zůstane ve škole.
 • Fotografie – dnes jsme se fotografovali – Ti z žáků, kteří nechtějí společnou fotografii třídy, mi to nahlásí do čtvrtka 5.10, jinak s nimi bude automaticky počítáno.

Moc děkuji za spolupráci a děkuji těm rodičům, jejichž děti mají vše v pořádku.

TU Bočková

 

Plán od 2. 10. 2017

Útfocení třídy (během 2. vyučovací hodiny)

na út VV – barevné listy ze stromu – alespoň 6 kusů

Plán:

ČJ –  předpony ob-, v-, předpony z-, s-, vz-, význam slov- slova jednoznačná a mnohoznačná

Čj čtení – žáci si nezapomenou přinést vyplněnou “svou knihu” na úterý, budeme pokračovat další kapitolou

–  násobení a dělení – pamětné i písemné, se zbytkem, rovnice, jednotky délky

M geom. – úhly (žáci nezapomenou na DÚ – 10/4, 5 / kdo chyběl, bude mít hotovou celou str. 6 a 10- kromě cvič. 6/)

PDVL: 

Př – Horniny a nerosty – úvod, nerudní suroviny- úvod

D –  od Pravěku po Habsburky – bude malá desetiminutovka, Nástup Habsburků na český trůn a navážeme DOBOU POBĚLOHORSKOU

Z – další referáty- Jihočeský a Plzeňský kraj – které nebyly minule a další referáty podle rozpisu

TU Bočková

V úterý 3. 10. se fotíme během druhé vyučovací hodiny!

Milí rodiče, zveme Vás na kavárnu.

Třídní schůzky – co jsme probírali

Milí rodiče,

moc ráda jsem Vás po půl roce viděla. Níže předkládám body, které jsme probrali, aby si je mohli pročíst ještě rodiče, kteří na schůzky nedorazili. 

Třídní schůzky_září 2017

Co se týče mobilních telefonů, zatím je opět necháváme ve skříňkách nebo doma, protože si nezvládneme připravit, dojít na toaletu a nasvačit. Po dohodě s ostatními třídami Vám dám vědět konečné stanovisko.

Přeji Vám krásný státní svátek.

S pozdravem

                          Anežka Bočková

Týdenní plán od 25. 9.

Co nás čeká?

Ve středu 27. 9. třídní schůzky od 17:00

Ve čtvrtek 28. 9. volno  – státní svátek sv. Václav

Na přinést: barevné listy, sklenice (např. od okurek, zelí, atd.- různé tvary – cca 640 ml )

Co ještě udělat?

Prosím všechny rodiče, kteří ještě nesplnili, aby tak učinili do 27. 9. :

 • odevzdat kopii zdrav. způsobilosti
 • odevzdat dotazník
 • přihlásit se do online pokladny a zaplatit příspěvek do fondu (500 Kč)

Děkuji za spolupráci.

Plán:

ČJ – předpony roz-, bez-, vz- x předložka bez, předpony od-, nad-, pod-, před-, předpony ob-, v-, předpony z-, s-, vz-

Čj čtení – žáci si nezapomenou přinést vyplněnou “svou knihu” na úterý, budeme pokračovat další kapitolou

– rovnice, kladná a záporná čísla, násobení a dělení

M geom. – ve čt volno, žáci nezapomenou na DÚ – 10/4, 5 ( do chyběl, bude mít hotovou celou str. 6 a 10- kromě cvič. 6)

PDVL: 

– podmínky života na Zemi, neživá příroda

D – ve čtvrtek volno, žáci si zopakují učivo z učebnice od Pravěku po Habsburky – bude malá desetiminutovka

Z – další referáty- Jihočeský a Plzeňský kraj

První referáty se více než povedly, musím pochválit Matěje V., Maxe a Davida K. za ukázkovou práci.

Zeměpis – referáty:

Ve dvojicích si žáci připraví krátký referát na přidělený kraj /žáci mají přidělená i data, kdy budou referát prezentovat, ta se mohou měnit podle toho, jak budeme stíhat jednotlivé prezentace/

 1. Žáci si sepíší základní informace o kraji na papír nebo na pc, mohou pracovat s učebnicí, knihami i internetem, referát může být zpracován i jako powerpointová prezentace
 2. kulturní památky v daném kraji, významná města
 3. zajímavosti (výroba charakteristického výrobku, přírodní památka atd.)
 4. obrázky (lze stáhnout na flash disk, vytisknout, nebo namalovat)budou žáci prezentovat při referátu, mělo by jich být alespoň 5
 5. Prezentovat by měli oba žáci a to tak, aby celý referát nečetli, ale byli schopni alespoň v některých částech hovořit bez papíru, tedy z hlavy.

Referát žáci odevzdají a dostanou společnou známku, 1 je za to, pokud splní všech pět kriterií, viz výše.

TU Bočková

Co nás čeká v nejbližší době

Focení

(protože chceme mít aktuální foto třídy v daném školním roce, rozhodli jsme se, že bude letos focení probíhat již na začátku školního roku)

5. B se fotí v úterý 3. 10. 

Srdíčkové dny

od pondělí 18.9. probíhají srdíčkové dny, pokud chtějí žáci přispět, přinesou příslušnou částku a vyberou si upomínkový předmět (náramek, magnetka – 30Kč, přívěsek na klíče s žetonem do nákupního vozíku – 35Kč). Tato akce je dobrovolná a není hrazena z online pokladny.

TU Bočková

Týdenní plán od 18. 9. 2017

Plán

ČJ – slova příbuzná, opakování vyjmenovaných slov, zkušební diktát, předpony roz-, bez-, vz-

Čj čtení – žáci si nezapomenou přinést vyplněnou “svou knihu”

M – opakování:pamětné i písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, malá násobilka!!!

desetiminutovka: sčítání a odčítání, pamětné a písemné

M geom. –  základní geom. útvary, vztahy dvou přímek a trojúhelníková nerovnost, úhly

PDVL: 

Př – živá a neživá příroda, úvod do neživé přírody

D – opakování od pravěku po Habsburky – nejdůležitější informace

Z – 1. referáty: Hl. m. Praha a Středočeský kraj

Zeměpis – referáty:

Ve dvojicích si žáci připraví krátký referát na přidělený kraj /žáci mají přidělená i data, kdy budou referát prezentovat, ta se mohou měnit podle toho, jak budeme stíhat jednotlivé prezentace/

 1. Žáci si sepíší základní informace o kraji na papír nebo na pc, mohou pracovat s učebnicí, knihami i internetem, referát může být zpracován i jako powerpointová prezentace
 2. kulturní památky v daném kraji, významná města
 3. zajímavosti (výroba charakteristického výrobku, přírodní památka atd.)
 4. obrázky (lze stáhnout na flash disk, vytisknout, nebo namalovat)budou žáci prezentovat při referátu, mělo by jich být alespoň 5
 5. Prezentovat by měli oba žáci a to tak, aby celý referát nečetli, ale byli schopni alespoň v některých částech hovořit bez papíru, tedy z hlavy.

Referát žáci odevzdají a dostanou společnou známku, 1 je za to, pokud splní všech pět kriterií, viz výše.

TU Bočková

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.