Milí rodiče, zveme Vás na rodičovskou kavárnu …

Plán od 23. 4.

příští týden:

30. 4. pondělí – ředitelské volno

1. 5. úterý – státní svátek

2. 5. středa – návštěva Toulcova dvora (2 lístky na MHD do 30 min., cena: 90 Kč – hrazeno z online pokladny) – téma: “Krok za krokem vodním tokem”

 

tento týden:

úterý – kontrola dopsaného sebehodnocení

středa – materiál na PČ, viz minulý týden (luštěniny a semínka)

pátek – odevzdání čtenářských deníků

čt – pá – sběr papíru: přistaven kontejner na papír –  Je možné vždy ráno od cca 7:30 do 7:55 odevzdávat zvážený papír do sběru.

Plán: 

Plán:

ČJ – Zájmena – druhy, skloňování, pravopis

 Desetinná čísla – opakování (doprobrání učebnice 2. díl)

Test v pátek: Desetinná čísla (zápis, převod desetinného zlomku, rozklad čísla, porovnání, převody jednotek, pamětné i písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování, slovní úlohy)

Geometrie –  Povrch krychle a kvádru

HV – Čeští hudební skladatelé

PDVL: 

–   Dokončení  kapitoly –  zoologické a botanické zahrady, Čr – mírný pás, Rozdělení živých organismů

 Stroje ovládly život – zápisek, Národ sobě – Národní divadlo

Z – Slovensko – zápisek, pracovní listy

TU Bočková

Legoland v Německu – zájezd

27. června je naplánován zájezd do Legolandu v Německu.

Vše důležité je na přihlášce, zejména, kdy se má odevzdat a zaplatit (platba online pokladnou).

Kdo bude mít zájem, nechť co nejdříve pošle vyplněnou přihlášku a zaplatí zájezd.

Zájezd je nabízen prvnímu stupni. 

Odjezd: 27. 6. 3:00. Příjezd tentýž den ve 23:30.

V Legolandu budou děti od 9:00 – 18:00. Atrakce v areálu jsou v ceně vstupného. Na atrakce dohlíží personál. 

S sebou: svačina (možnost občerstvení v areálu), drobné (Eura) na občerstvení, pohodlné oblečení odpovídající počasí.

Plán od 16. 4.

Vzhledem k tomu, že se žáci nedokáží připravit na předem ohlášené testy napoprvé a neustále chtějí opravné testy, i přes to že neustále opakujeme (avšak zadané úkoly neplní), rozhodla jsem se, že opravné testy budu poskytovat jen výjimečně. Děkuji za pochopení.

V pátek 20. 4. jedeme na program Kids Lab – Dětská laboratoř – do NTM, program je od 11: 00 – 13: 00, tzn. odjezd ze školy po 10:00, návrat cca 13: 45 – Letenské náměstí. Budeme mít 1. h. TV a 2. h. M (dejte dětem s sebou dva lístky na mhd, cesta s přestupy – cca 40 min.

Na PČ na středu 18. 4. semínka.

Plán:

ČJ – Zájmena – co vyjdřují, nahrazování, druhy, atd.

Přídavná jména – opakovací test – uterý

 Desetinná čísla – sčítání, odčítání a zaokrouhlování

Geometrie –  Povrch krychle a kvádru

HV – Hudební skladatelé

PDVL: 

– test Podnebné pásy + život v oceánech,  Dokončení  kapitoly –  zoologické zahrady, přizpůsobivost a Čr – mírný pás

 Stroje ovládly život

Z – odpadá  

Můžete trénovat státy na: https://online.seterra.com/cs/vgp/3007 

Budu po Vás chtít jen ty nejznámější, např.: sousední ČR, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Švédsko, Nizozemsko.

TU Bočková

Ve čtvrtek odpadá 6. vyučovací hodina – TV hokejistů, konec 12:35

Bezpečný internet

Milí rodiče a žáci, projděte si, prosím, prezentaci. 

ZŠ-Eden_bezpečné-používání-internetu-pro-rodiče

Děkuji. Bk

Sebehodnocení – žáci budou mít v pondělí dopsané sebehodnocení (Ti, kteří chyběli, nebo nestihli dopsat ve škole)

Sběr papíru

Ve dnech 26.4. a 27.4. bude přistaven kontejner na papír. Je možné vždy ráno od cca 7:30 do 7:55 odevzdávat zvážený papír do sběru.

Plán od 9. 4.

Kulturní deníky dětem vrátím tento týden, zápisek do konce dubna, tj. 27. 4. 

Na pondělí náramek a na PČ na středu 18. 4. semínka.

Plán:

ČJ –  Přídavná jména přivlastňovací + souhrnné opakování 

desetiminutovka v pátek – Přídavná jména

 Desetinná čísla – porovnávání, rozklad čísel, převody jednotek

Geometrie –  Opakovací test (O a S čtverce a obdélníku, převody jednotek obsahu – základní, střed a osa úsečky, vlastnosti a rýsování trojúhelníku)

HV – opravný test, Hudební skladatelé

PDVL: 

 Test na i-padech – podnebné pásy; Dokončení  kapitoly – oceány, zoologické zahrady atd. 

 Z poddaného člověka občan (1848) – opakování, zápis a PL

Z –  Evropa a EU- pětiminutovka (ze str. 43- 45)

Můžete trénovat státy na: https://online.seterra.com/cs/vgp/3007 

Budu po Vás chtít jen ty nejznámější, např.: sousední ČR, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Švédsko, Nizozemsko.

Sousední státy ČR – Slovensko

TU Bočková

Anglický jazyk- duben

Plán na duben v AJ (platí pouze pro skupinu M. Vránové):

Test z celé 4. lekce – pondělí  16.4.

Desetiminutovka ze slovíček 5.A,B- pondělí 23.4.2018 

Desetiminutovka ze slovíček 5.C,D- středa 2.5.2018 + kontrola zapsaných slovíček 5.lekce

Marcela Vránová