Run and Help – náhradní termín

Milí žáci, 

kvůli nepřízni počasí 13. 6. jsme charitativní běh přesunuli na úterý 26. 6. Poběžíme 4. hodinu. Vezměte si pití a sportovní oblečení. 

Bk

Plán od 20. 6. do 29. 6.

Tento týden:

St – Přírodověda 2 hodiny, M, PČ, sešit na sloh

Čt – 1. a 2. PDVL (dějepisná část), 3. M – geom., 4. h Karavana – Evropa 2 (Zeměpisný program pro děti), 5. h. HV

Hokejisté přinesou učebnice!!!

– 1. TV, 2. Čj – částice a citoslovce, 3. M. geom., 4. Aj, 5. h. PDVL – Z -dokončení, Čj- čtení a sloh – Přímá řeč a četba

Příští týden:

Vyučování od pondělí do čtvrtka vždy 8:00 – 11:40. Žáci už se nemusí přezouvat.

PoProjekt Republika (možnost nošení učebnic a úklid skříňky)

9 ks učebnic: 2x Čj, 2x čítanka, 1x Hv, 1x uč. Aj, PDVL : 1x červená (Z) + mapa, 1x zelená (D) + mapa a 1x modrá.

Zalepené a opravené učebnice včetně map (za každé zničení a ztrátu se vybírá určitá částka)

Útpřinesení učebnic

1. h. kontrola skříněk (uklizená a prázdná)

2. h. Kurz psaní na PC všemi 10

3. h. Výběr učebnic

4. h. Výběr učebnic

St taška na učebnice a desky na výkresy + práce na projektu Republika, s sebou všechny materiály

1. h. rozdávání učebnic pro 6. třídu

2. h. rozdávání učebnic pro 6. třídu

3. h. rozdávání výkresů

4. h. rozdávání výkresů

Čt – výlet s překvapením (bude upřesněno)

PÁTEK  – VYSVĚDČENÍ !!! 8:00 – 8:40 (desky na vysvědčení)

Kdo tu v pátek nebude, vyzvedne si vysvědčení a ostatní věci u paní hospodářky (po domluvě) během prázdnin. 

POTÉ ŠPALÍR PRO DEVÁTÉ TŘÍDY A PŘESUN NA HŘIŠTĚ (PODPORA ODCHÁZEJÍCÍCH DEVÁŤÁKŮ – OBDRŽÍ VYSVĚDČENÍ), CCA DO 9:30 

TU Bočková

V úterý 19. 6. je DEN NARUBY, kdy budou učit deváťáci – začínáme v 8:55 a končíme ve 12:35

Budeme mít Čj, M, VV + PDVL (Př) a vezměte si sešit na sloh (rozepsané “Můj život v Praze”).

 

TU Bočková

Plán od 11. 6.

Ve středu ( zatím stanoveno na 2. vyučovací hodinu) nás čeká Run and help, prosím, aby žáci donesli své vyplněné kartičky a také si vzali sportovní oblečení. 

!!! Adaptační kurz – blíží se konec termínu přihlašování na adaptační kurz  a také plateb (pátek 15. 6.). Je mi líto, že musím znovu zdůrazňovat důležitost tohoto výjezdu. Opravdu je nezbytně nutné, aby žáci na výjezd jeli, poznají se s novými spolužáky a hlavně s novou třídní učitelkou. Také tímto kurzem příjemně vstoupí na druhý stupeň.

Prosím tedy Ty, kteří ještě rozmýšlí, ať se připojí. Kdo ztratil přihlášku, je ještě u mě. Ať si o ni žáci řeknou.

 

Plán – už v pozvolném tempu budeme dokončovat témata z jednotlivých předmětů:

Čj – Neohebné slovní druhy – příslovce a předložky

M – Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem, Závisle a nezávisle proměnná, Jednotky času

M geom. – Pravidelné obrazce, Vzdálenost bodu od přímky a jednotky obsahu – opakování

– První pomoc

PDVL 

–  Lidské tělo – trávicí a vylučovací soustava

D – 1. světová válka

Z – Sousední státy – Evropa jako světadíl

TU Bočková

 

Pátek 8.6.

Z důvodu mé dnešní nepřítomnosti,za kterou se omlouvám, musíme některé dnešní testy přesunout na zítra. Vezměte si prosím:

Hv: sešit, bude test

M geom.: Rýsovací pomůcky a učebnici

A malý testík bude i na zeměpis, ze všech sousedních států.

Děkuji za pochopení. Bočková

Ve třídě se vyskytly vši, prosím o zvýšenou kontrolu.

Týdenní plán od 4. 6.

Testy a zkoušení, uzavírání klasifikace.

Plán: 

Čj – souvětí, věta hlavní vedlejší, neohebné slovní druhy – příslovce a předložky

M – násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem

M geom. – souhrnný test (obvod, obsah, povrch, vlastnosti trojúhelníku,úhly, převody jednotek)

Osová souměrnost, pravidelné obrazce

– první pomoc

HV – test s možnostmi –  o českých i zahraničních hudebních skladatelích

PDVL 

–  Lidské tělo – dýchací  a oběhová soustava 

– test nepíšeme, nestihli jsme probrat

D – 1. světová válka

Z – Sousední státy – opakování formou testu – všechny sousední státy v jednom, včetně Rakouska

dodělaný prac. list z obou stran a nalepený lepenkou v sešitě

Evropa jako světadíl

TU Bočková

Ve čtvrtek 7. 6. odpadá hokejistům 6. vyučovací hodina (TV), konec vyučování ve 12:35

Plán od 28. 5.

Čtvrtek – sportovní den, sejdeme se na hřišti v 7:55, oblečeni ve sportovním oblečení, dostatek pití s sebou, svačina a věci ve skříňce, nahoru do třídy nepůjdeme.

Konec vyučování ve 12:35

Plán: 

Tento týden se píší důležité písemné práce, kdo bude chybět, napíše si práci v den příchodu do školy.

Čj – souvětí, věta hlavní vedlejší, větné vzorce, přívlastky, psaní čárek

Středa – Pololetní písemná práce ( podst. jména – vzory, přídavná jména – vzory, stupňování, zájmena – pravopis a rozřazení, číslovky – pravopis a skloňování, číslovky řadové, grafické znázornění věty, určení podmětu a přísudku – jejich shoda, určení přívlastku, psaní čárek, doplňovačka – vše i velká malá písmena)

M – násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100 …, středa – opakování před písemnou prací 

Pátek – Pololetní písemná práce ( + a – desetinných čísel a zlomků se stejným jmenovatelem, slovní úlohy – zaokrouhlování, aritmetický průměr, porovnávání zlomků, určování části z celku a celku z části průměrná rychlost, násobení a dělení des. čísel 10, 100)

– vaření (Ti, kteří ještě nevařili)

HV – příští týden: test s možnostmi –  o českých i zahraničních hudebních skladatelích

PDVL 

–  Lidské tělo – kostra, svalová soustava, dýchací soustava (příští úterý test) – DÚ kostra, test Třídění živočichů – kdo nepsal

Z – Sousední státy – Rakousko, test Německo (kdo nepsal testy, napíše si i Polsko a Slovensko)

Možnost opakování: 

Německo: https://quizlet.com/_21045n 

TU Bočková

 

 

AJ- test 5. lekce

Ve středu 30.5. píšeme test z 5. lekce- there is/are, can/can’t, části domu, města, nábytek…(skupina M.Vránové)

MV