Puzzliáda 27. 6.

13:00-16:00 v respiriu a na chodbě.

TU Bočková

Plán od 19. 6. do konce školního roku

Od 26. 6. SE ŽÁCI NEMUSÍ PŘEZOUVAT, prosím tedy, aby si odnesli vše ze svých šatních skříněk do PÁTKU 23. 6. , žáci už si mohou ve čtvrtek odnést tělocviky a kufříky na vv.

Žáci v pátek 23. 6. přinesou všechny učebnice + podívají se doma, zda -li nemají knihu, kterou jsme společně četli – Tajemství jeskyně pokladů”.

Žáci, kteří budou v posledním červnovém týdnu chybět, musí všechny úkoly stihnout do pátku 23. 6., tzn. vyklidit skříňky, odnést tělocviky a kufříky na vv, přinést učebnice (učebnice nové jim schováme na začátek školního roku).

Kdo si nebude moci přijít 30. 6. pro vysvědčení, může tak učinit později, po telefonické domluvě s paní hospodářkou.

Výkresy a další zbylé a zapomenuté věci schovám žákům do září u mě.

 

Týden od pondělí 26. 6. :

PO 26. 6. ZOO (50 Kč platíme z toho, co jsme si vydělali na jarmarku) + malý piknik

8:00 odchod od školy – 13:00 návrat ke škole (s sebou: svačina, hodně pití a něco malého na piknik, abych se mohl podělit s kamarády…lítačka nebo lístky na MHD)

ÚT – třídnické práce- kontrola a odevzdání vyklizených skříněk, úklid třídy, rozdání výkresů, předání učebnic

konec vyučování v 11:40

ST – část dětí odjíždí na výlet Botanicus se 4. A

ostatní – třídnické práce atd.

konec vyučování v 11:40

ČT – Vycházka – Po stopách Karla IV. (svačina, pití, lítačka nebo lístky na MHD)

8:00 sraz před školou – 11:40 příchod ke škole

PÁ 30. 6. – Rozdávání vysvědčení (desky na vysvědčení) – 1. vyuč. hodina, následuje rozloučení s 9. třídami na školním hřišti a odchod na PRÁZDNINY!!! 🙂

 

Týdenní plán od 12. 6.

Co nás čeká: Pondělí – DEN NARUBY – čas vyučování ani předměty se nemění – zůstávají podle rozvrhu

Pátek – celý den suplování (jsem nepřítomna), kromě AJ

Čj –  Závěrečné opakování

M –    celá čísla- kladná, záporná a nula, opakování

ST, ČT a PÁ – m GEOMETRIE !!!! obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu, grafický součet a rozdíl úseček

PDVL:

Z-  celkové opakování- kvíz

D –    První Habsburkové na našem trůně  a renesance – dějepis 2 h. ve středu /místo ČJ

–   Ekosystém okolí lidských obydlí  + Ekosystém Rybník – pátek 2 h. místo ČJ

TU Bočková

Den naruby 12. 6. 2017

V pondělí 12. 6. probíhá DEN NARUBY. Učí žáci 9. tříd. Žáci si berou učení podle rozvrhu, plavání se koná. Konec vyučování stejný – 13:30.

Moc se těšíme. TU Bočková

Týdenní plán od 5. 6. 2017

Co nás čeká: Ve čtvrtek 8. 6. se fotíme, kdo má o fotografii zájem, donese do čtvrtka 40 Kč.

Plán:

Čj –  Souvětí a větné vzorce – dokončení, závěrečné opakování (od str. 133)

M –    sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, údaje v diagramu, celá čísla- kladná, záporná a nula

M geom. – Obsah čtverce a obdélníku

PDVL:

Z- Ochrana přírody, Cestujeme po naší vlasti, památky UNESCO – testík, celkové opakování- kvíz

D –   České země po husitských válkách, První Habsburkové na našem trůně – úvod

–  Ekosystém park – dokončení, Ekosystém okolí lidských obydlí

TU Bočková

Důležitá upozornění

Připomínám, že ve čtvrtek 1. 6. se koná sportovní den.

Žáci přijdou jako vždy před 8:00 do třídy a dozví se program. Vyučování končí po 4. vyuč. hodině, tj. 11:40. Žáci si vezmou sportovní oblečení, svačinu a dostatek tekutin.

 

Fotografování třídy

Ve čtvrtek 8. 6. 2016 se budeme společně fotografovat. Během příštího týdne mi žáci nahlásí, kdo má o fotografii zájem a donese mi 40 Kč. Tentokrát se nefotí menší skupinky, pouze celá třída.

 

Výtěžek z Run and Help jsme poslali jako příspěvek do vlašimské Para Zoo, kterou si žáci vybrali. Uvidíme, jestli přijde nějaká odezva, tímto moc všem děkuji za běh, ale i za příspěvky 🙂

 

Čtenářské deníky

Během příštího týdne vrátím dětem čtenářské deníky a už po nich do konce roku nebudu chtít žádný zápis, kdo by chtěl, zápis může udělat, bude dobrovolný.

TU Bočková

 

Týdenní plán od 29. 5.

Co nás čeká:

Ve čtvrtek 1. 6. se koná sportovní den.

Žáci přijdou jako vždy před 8:00 do třídy a dozví se program. Vyučování končí po 4. vyuč. hodině, tj. 11:40. Žáci si vezmou sportovní oblečení, svačinu a dostatek tekutin.

Moc mě mrzí, že někteří rodiče nereagují na zápisy žáků v ŽK, u nichž se každý den objeví minimálně jeden zápis, že jim něco chybí. Jsem s tímto přístupem velice nespokojena. Ubrala jsem domácí úkoly, a i přes to je někteří nedělají. Kdybych si nebyla jitá, že je to nutné, úkoly bych nemusela dávat vůbec. Žáci však nemají dostatečně upevněnou základní látku, kterou je např. v matematice malá násobilka. To je třeba důvod, proč jsme dnes stihli tak málo látky, a žáci toho tak mají hodně na víkend. Vím, že je před koncem roku, ale tento stav je setrvalý už delší dobu. Aby domácí úkol z čj přinesla méně než polovina, na geometrii chyběla 6 dětem učebnice, 4 sešit a 4 pomůcky na rýsování, není možné.

Proto Vás před koncem školního roku prosím, abyste na to dohlédli, žáci to evidentně sami nezvládají.

Děkuji za spolupráci.

Pololetní písemná práce z Čj – pá 2. 6.

Pololetní písemná práce z M – po 5. 6.

Plán:

Čj –  Souvětí a větné vzorce, závěrečné opakování před písemnou prací, testík – shoda přísudku s podmětem

M –    zlomky, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, údaje v diagramu, průměr

M geom. – Obsah čtverce

Hv – hudební nástroje  a noty – test

PDVL:

Z- Cestujeme po naší vlasti, památky UNESCO – dokončení a společné opakování učiva

D –   kapitola Husitské války – dokončení a desetiminutovka, České země po husitských válkách

– Ekosystém louka- živočichové, Ekosystém park

 

TU Bočková

Týdenní plán od 22. 5. 2017

Děkuji všem žákům, kteří se podíleli na sběru papíru.

Výlet Botanicus – vybraní žáci, kteří doplní třídu 4. A, obdrží včas všechny informace, až je dostanu od p. uč. ze 4. A.

Co nás čeká?

čt – výstava TRNKOVA ZAHRADA – 1. h. M geom., 8:45 odchod na výstavu – návrat okolo 12:35 , přinést do čt 90 Kč.

http://zahrada2.cz/

Plán:

Čj –  Souvětí a větné vzorce, spojovací výrazy

Sloh –  vypravování, povídka

M –   Vztahy mezi čísly, zlomky

M geom. – Obsah obdélníku (DÚ), čtverce

Hv – hudební nástroje – dokončení

PDVL:

Z- Cestujeme po naší vlasti, památky UNESCO – pokračování

D –   kapitola Husitské války – dokončení

– Ekosystém louka- rostliny (dokončení) + živočichové

TU Bočková

 

 

AJ – Drahorádová, 18. 5. 2017

Vážení rodiče,

opět došlo (jako bohužel často) k tomu, že polovina žáků neměla úkoly, přestože píše vše na web. Proto jsem se definitivně rozhodla, že tato hodina je poslední, kterou na web píši.

Dnes si nejdříve žáci dodělávali domácí úkol – pracovní sešit, str 49. Většinu těchto úkolů mohou žáci začít vypracovávat na konci hodiny (někteří i dokončí), takže si ani nemyslím, že bych je nějak přetěžovala. Bohužel v této skupině je velké množství žáků, kteří pravidelné domácí opakování nutně potřebují. 

Poté jsme si vypsali a přeložili novou slovní zásobu – grasslands, sea, rivers, forests, nuts, plants – a vypracovali str. 50 v Classbooku. Za úkol měli v pracovním sešitě cvičení 5 na str. 50. Někteří ho stihli již ve škole. 

Přeji hezký zbytek školního roku.

Drahorádová

AJ – Drahorádová, 16. 5. 2017

Amazing animals

  • classbook, str. 49, práce s textem
  • procvičování otázek: Where does it live? It lives in …….. What does it eat? It eats ……………
  • nová látka: slovíčka fly, swim
  • procvičování otázek: Does it fly? Does it swim? Does it eat………? a odpovědí: Yes, it does/No, it doesn´t.
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.