Ve čtvrtek 22.2. odpadá 6. vyučovací hodina (TV)

Plán od 19. 2.

Důležité:

ŠvP – Doplatek za ŠvP, který měl být uhrazen do 31. 1., stále neuhradili rodiče těchto žáků:

Tobiase, Anežky D. a Olivera W. Prosím, aby tak učinili do konce tohoto týdne. 

Třídní fond – Jak už jsem psala v minulých příspěvcích, čeká nás v únoru mnoho dalších akcí a je potřeba navýšit fond na druhé pololetí do konce února o 350 Kč, děkuji. 

Úterý: Jdeme se podívat, jak se animuje, poznatky z této návštěvy zúročíme v  tvorbě projektu “Republika”. Jedeme na stanici Vltavská, takže si žáci vezmou pouze lístek na tramvaj a metro (2x za 12 Kč)

Sraz ve třídě v 8:55 (odchod) – 11:40 (předpokládaný návrat), navazujeme PDVL – Př a ČJ- čtením

Plán

ČJ –  vzory rodu ženského a středního

test- vzory r. mužského, malá a velká písmena- oprava

M –  opakování – pís. sčít. a odčít., rovnice, slovní úlohy,atd. ( str. 17, 18) + Počítáme s velkými čísly

průměrná rychlost – desetimin.

dělení dvouciferným dělitelem !!!- opravný test

Geometrie – obsah a převody jednotek obsahu (str. 25)

PDVL: 

Př –  Vesmír –  dokončení kapitoly (Země, Měsíc, střídání ročních období)

D- Manufaktury a první stroje + vynálezy

Z – ČR, Praha – hl. město – dokončení + ČR – součást společenstva…

 • testy z krajů dopadly špatně, protože se na ně děti téměř nepřipravily – budu ústně zkoušet 

Zde je prezentace, z které bude za 14 dní “poznávačka”:

Památky Prahy_prezentace_Z_5.třída

TU Bočková

 

Protože nám hodně žáků ochořelo…

… dávám sem podrobné seznamy úkolů, které jsme během posledních 14 dní dělali.

Úkoly od 5.2.

Úkoly od 29.1. 

(Komu odkazy nejdou otevřít, jsou níže přímo na zdi.)

Doufám, že si všichni užijí prázdniny a sejdeme se za týden zase ve velkém počtu 🙂

 

TU Bočková

5. 2.

PDVL:

/ zápisek ze str. 29  + zápisek a obrázek stříd. ročních období + přečíst o střídání roč. období, str. 30

D / zápisek ze str. 22-23, video Dějiny udatného čes. národa (díly: Manufaktury, Věk páry) + DÚ PL cvič. 1, 3

Z / Dokončení prac. listu str. 32- 33- nalepit do sešitu lepenkou + PL malý nalepit a vypracovat, přečíst str. 35-36 – místo zápisku slouží pracovní listy nalepené v sešitě, kapitola HL. město Praha- zápisek (opsat dole „Už víme, že…“ + další důležité informace z textu na str. 37 + v 10 bodech historie Prahy)+ projít str. 38- 42, „Procházka Prahou“ už jsme dělali minule)

 

Čj – uč. 68/2 – vypsat vzory muž a stroj a dát je do daných pádů, 69/5 vypsat slova k jednotlivým vzorům, 70/6 – 5 vět do sešitu72/6- seznámit se se vzorem ( tvary jsem dávala vytištěné), 73/3 vypsat 73/5 – ústně, růž. rám. do sešitu

74/ seznámit se se vzorem (tvary jsem dávala vytištěné), 75/ růž rám. do sešitu, 3 – vypsat do sešitu slova, kt. Patří ke vzoru soudce do sloupečku v 1.p. č.j. a dále utvořit 5. p. č. j., 4 – ústně, dále do sešitu dva příklady od každého vzoru

75/5 – napsat jako diktát, 6 – ústně, 77/7 – ústně

PS 52/12 , 59/2, 61/2,4, 62/6, 63/1 – jeden sloupec, 2  DÚ po prázdninách 65/2,3 + 66/5

PL – žáci dostanou ve škole

 

M- po prázdninách budeme psát 2. test na písemné dělení dvoucif. dělitelem.

Str. 14/celá str. – do sešitu, kratší do učebnice (cvič. 5 pouze 1. sloupeček), 15/ 1, 2, 3, 6 – znázorni obrázkem, 7, 9

16/ celá kromě 8, 9 a 11

17/3,4,5, 6, 7, 8, 9  (5 a 7 dělají žáci sami o jedničku)- co se vejde do učebnice tam, co ne- do sešitu

M- geom. – psali jsme test na obsah obdélníku a čtverce- viz DÚ, kontrolovali PL + uč. 19/ 5, 6

 

29. 2. 

Čj- podst. jm. —vzory str. 65/3, 66/2, růž. tab. zjednodušeně, 67/4, 5

68/ 1 —přečíst, slova do sloupců: muž a stroj , 2- do sešitu, 69/3- do sešitu 5 vět, 4/ a), b), c) — ústně růž. tab. — zjednodušeně do sešitu

69/5, 70/6 — ústně ž vět, 7- ústně,

Modrý rám. — zjednodušeně + 8 — ústně odůvodňovat

Předseda a soudce — 72/ 1 – přečíst a vyskloňovat do sešitu, 73/růž. rámeček, vypiš, podst. jm. předseda- zelený rám. I ze žlutého cvič. 5

74/1 – přečíst a vyskloňovat do sešitu, – porovnat soudce a muž, 75/3, 6 a růž. rám. zjednodušeně

75/5- DÚ

Test na malá a velká písmena, diktát 67/6

PS 52/12, 56/2, 57/9, 59/2, 60/6, 61/2, 62/6, 64/1 pouze správce, 65/2, 3

M – 11/8, 7, 5, 4, 12/2,3, 5, 10, 9, 8

Test písemné dělení dvoucif. dělitelem

Průměrná rychlost 14/ 1, 2, 3, 4, 6, 7

15/ 4- druhý řádek

15/1- ústně, 2, 6, 7, 9,

16/ 4,5

Geom.- zbytek PL, 13/5, 6, 19/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

PDVL

Př – Planety a Země – zápisek str. 28-30

D – Stroje a manufaktury str. 22- 24 – zápisek

 

Kohezivní den 28. 2. /8:00 -15:30/

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 28. 2. nás čeká kohezivní den (koheze – soudržnost) –  právě za účelem upevnění či zlepšení soudržnosti členů naší třídy, myslím, že to opět potřebujeme. Přijdou dvě lektorky, které celý program povedou.

Je velmi důležitá účast co nejvíce dětí, aby program splnil účinek.  

Program se koná místo vyučování, ale ještě po něm, 8:00 – 15:30 (s pauzou na oběd), z tohoto důvodu Vás prosím, abyste své děti omluvili z tréninků (budu psát i trenérům) a dalších odpoledních akcí, aby mohly programem projít až do konce. Program hradí škola a je poměrně nákladný, pojďme toho tedy naplno využít.

Děkuji za pochopení, moc se těším.

S pozdravem 

                    Anežka Bočková

 

 

Úkoly AJ – skupina pí uč. Drahorádové, pondělí 5. 2. 2018

Vzhledem k tomu, že část žáků hodinu AJ neměla, je potřeba si doplnit následující (kdo byl v hodině, vypracoval v hodině) cvičení na další hodinu AJ (tedy do středy). Budu známkovat!

Project 1 Students book, str. 35, cvičení 3. Odpovědi vypracovat do sešitu. 

Pracovní sešit, str. 28, cvičení 1 a str. 29, cvičení 4. I toto budu známkovat.

Děkuji. Drah.

Plán od 5.2.

Důležité:

ŠvP – Doplatek za ŠvP, který měl být uhrazen do 31. 1., neuhradili rodiče těchto žáků:

Tobiase a Olivera W. Prosím, aby tak učinili do konce tohoto týdne. 

Třídní fond – Jak už jsem psala v minulých příspěvcích, čeká nás v únoru mnoho dalších akcí a je potřeba navýšit fond na druhé pololetí do konce února o 350 Kč, děkuji. 

Bruslení – v pátek 9. 2. jdeme naposledy bruslit.

S sebou rukavice, helmu, brusle, teplé oblečení, pití.

Sejdeme se v 8: 00 ve třídě, návrat na 3. vyuč. h., cca v 10: 00, následuje M, Aj, PDVL, Čj – Čtení

Plán

ČJ –  vzory podst. jm.: r. mužský předseda a soudce, vzory rodu ženského (test- vzory r. mužského, malá a velká písmena)

M –    průměrná rychlost, opakování – pís. sčít. a odčít., rovnice, slovní úlohy,atd. ( str. 15- 20)

dělení dvouciferným dělitelem !!!- test

Geometrie – obsah a převody jednotek obsahu (str. 25)

výpočet obsahu (čtverec a obdélník) – test

 

PDVL: 

Př –  Vesmír –  dokončení kapitoly (Země, Měsíc, střídání ročních období)

(DÚ – vytvoření modelu planety + 6 vět o ní, platí pro všechny – úterý poslední termín)

D- Manufaktury a první stroje + vynálezy

Z – ČR, Praha – hl. město

 • dokončení PL za DÚ
 • testy z krajů dopadly špatně, protože se na ně děti téměř nepřipravily – budu ústně zkoušet 

 

TU Bočková

Plán od 29.1.

Do středy 31. 1. zaplatit ŠvP, do konce února zaplatit fond.

Plán

ČJ –  vzory podst. jm. – r. mužský živ./neživ.: pán, hrad, muž, stroj + předseda

M –    dělení dvouciferným dělitelem !!!- test příští týden – procvičovat i doma, důsledně dělat DÚ,

průměrná rychlost

Geometrie – výpočet obsahu (čtverec a obdélník)

PDVL: 

Př –  Vesmír – planety, Země

(DÚ – vytvoření modelu planety + 6 vět o ní, platí pro všechny)

D- Manufaktury a první stroje

Z – testy z krajů dopadly špatně,

protože se na ně děti téměř nepřipravily

– budu ústně zkoušet – příští týden

 

TU Bočková

 

ŠVP – doplatek

ŠKOLNÍ POKLADNA

Vážení rodiče, připomínám, že doplatek 1850 Kč na ŠVP je nutné mít připsaný ve školní pokladně do 31.1.2018. (Limit na upozornění je nyní nastaven na 2000 Kč ). 

Děkuji.

p. uč. Bočková

Úkoly leden

Hodně dětí dlouhodobě od začátku ledna chybělo, proto sem dávám seznam úkolů, které jsme dělali:

Úkoly leden

Děkuji za spolupráci. 

TU Bočková

Týdenní plán od 15. 1. 2018

Důležité informace:

 • Bruslení : pá 26.1. a 9. 2. 
 • Mustr a seznam – kult. deníky: Kulturní deník_5.tř_2017_18_konečný
 • ŠVP – všichni žáci mají vloženy peníze na ŠvP v online pokladně – děkuji.
 • Gymnázia – vyzývám rodiče, jejichž děti se hlásí na gymnázia, aby do konce ledna odevzdali všechny náležitosti paní učitelce Čalové (můžete poslat po dětech)
 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem – Milí rodiče, tato látka, kterou jsme začali, je pro žáky velmi obtížná, zejména pro ty, kteří si nejsou jisti v malé násobilce, natož v pís. dělení jednociferným dělitelem. Proto vás chci moc požádat, abyste svým dětem věnovali čas a procvičovali s nimi, jen ve škole procvičování nezvládneme. Děkuji za pomoc.
 • Akce – Milí rodiče, podnikli jsme hodně akcí v 1. pololetí a ráda bych tak učinila i v 2. pololetí. Snažím se vybírat akce, které jsou zadarmo, ale někdy to prostě nejde. Objevila jsem však, a mám objednány, další akce, zde je předběžný přehled:
 • Městská knihovna Ruská (program)- zdarma
 • NTM – laboratoř – zdarma
 • Toulcův dvůr – cca 100 Kč/žák
 • Studio Karavana – divadelně-edukativní program- cca 60 Kč/žák
 • Dále uvažuji o: Planetárium (60 Kč/žák), Galerie Rudolfinum (zdarma), Museum Kampa (300 Kč/třída) či GHMP – jeden z programů (20 Kč/žák), popřípadě divadlo či jiná akce na konci školního roku

S tím je spojena i má prosba o navýšení částky na účtech v online pokladně.

Prosím o zaslání částky 350 Kč na 2. pololetí – do jarních prázdnin (pá 9. 2.). Děkuji za pochopení. Částka už je konečná (a budou se z ní ještě financovat nějaké pomůcky na hodiny VV, PČ či na ŠvP – čtvrtky, atd.). V případě, že nějaké peníze na účtě zbudou, převádí se automaticky do dalšího roku s žákem.

PČ – středa 24. 1. – žáci si donesou tvrdší plastové a papírové obaly a nádoby – tvorba vesmírných raket 

 

Plán

ČJ – shoda přísudku s (několikanásobným) podmětem – opakování (+doplňovačka na známky)

opak. podst. jm.- rod, číslo a pád (žáci neumí – zopakovat)

vzory podstatných jmen – opakování (4. tř.)

M –    dělení dvouciferným dělitelem !!! – procvičovat i doma, důsledně dělat DÚ /desetimin.: malá násob. + pís. děl. jednocif. dělitelem

Geometrie – jednotky obsahu + výpočet obsahu (čtverec a obdélník)

PDVL: 

Př –  Vesmír – slunce, galaxie a planety (DÚ – vytvoření planety na 23. 1.)

D- Osvícenství + Marie Terezie a Josef II. + Život na vesnici (žáci si v hodině vytvořili vlastní zápisek- kdo ho nemá hotový, dodělá) – opakování na známky na ipadech (test, který už jsme dělali)

Z – opakovací pís. práce Kraje (zbylých 7) + všichni žáci si přinesou učebnici s mapou k testu

ČR – demokratický stát

TU Bočková