Probírané učivo k 26.4.

Probírané učivo učivo k 26.4. :

ČJ – shoda podmětu s přísudkem, větné členy, vzory podstatných a přídavných jmen

M – dělení dvouciferným číslem, desetinná čísla – sčítání i odečítání, zlomky, násobení i dělení 10, 100 a 1000

PDVL – Evropa, člověk a 2.sv.válka

Zítra jedeme na celodenní výlet !!!

Jen připomínám, že zítra ( 27.4. ) jedeme na celodenní výlet. Sraz před školou v 7,50 hod.  Návrat ve 13,30 hod. Obědy neodhlašujte. Jedeme tram, vlakem a busem do Netluk na farmu.

25. 4. je výuka do 11,40 hod

V úterý 25.4. odpadá AJ a děti mají vyučování jen 4 hodiny.

Kino Atlas – 19. 5.

V pátek 19.5. od 9,30 hod jdeme do kina Atlas na film Mimi šéf. Vstupné 60,- Kč 

Rodičovská kavárna – 19.4. od 17 hod

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

Den otevřených dveří

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12,35 den otevřených dveří. V tuto dobu je možno navštívit vyučování v kterékoliv třídě.

Písemné práce z M a ČJ

V pátek 7.4. píšeme z M 3/4 letní písemnou práci a v pondělí 10.4. píšeme z ČJ. 

Ředitelské volno – 9. 5. 2017

Ředitelka školy vyhlašuje na den 9.5. 2017 ředitelské volno

Školní online pokladna

ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA  /ŠOP/ 

  • Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz,  ale také např. platby za pracovní sešity, potřeby pro Vv, atd.). 
  • Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta strhává vždy částku s přesnými údaji. Určí se i výše minimální zálohy. 
  • Rodič má kdykoliv online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu a má tak velmi přesnou kontrolu o pohybu financí. 
  • Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně. 
  • Škola splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

              Výhody pro rodiče při zavedení ŠOP :

 

– nebudou muset dávat dětem do školy hotovost a obávat se, že peníze někde ztratí nebo je utratí

– nebude zde riziko ev. šikany, kdy dítě nese větší obnos a spolužáci to vědí ….

– nebude muset myslet na to, aby dal “přesně drobné ” př. 30,- či 20 ,-  korun na divadlo,kino, výlet,atd….

– bude mít kdykoliv online přehled a KONTROLU kolik se z jeho zálohy již “utratilo”, datum, částka,  za co

– na podúčet školy pro své dítě může dávat i menší částky v průběhu celého roku, nikdo nepožaduje vysokou jednorázovou zálohu !!!!

– větší výdaje typu – nákup sešitů v září, výcviky atd. vědí stejně rodiče delší dobu dopředu a s těmto výdaji počítají, jen nemusí vyšší částku do školy nosit v hotovosti  či posílat po dětech

– třídní učitel dohodne minimální zůstatek na účtě, pokud se k tomu žák přiblíží, dostane SMS  jak třídní učitel tak rodič

– bezpečnost pro děti a přehlednost pro rodiče 

– přihlášení do systému Školního programu je možné jak z pevného PC, tak z tabletu, notebooku, mobilu –  kdykoliv a kdekoliv online /veřejné knihovny, inter.kavárny,atd./ 

 

 

    Pokud rodič NEMÁ bankovní účet a nemůže využít bezhotovostní platbu z účtu, i to lze ŘEŠIT ! Není nutné internetové bankovnictví !!!!  

Zálohu na školní podúčet může rodič poslat složenkou, složit v bance  /kde má škola podúčet/.  Jedná se ev. o 3 – 4 zálohy /dle dohody s třídním učitelem/ během školního roku. Výše zálohy a četnost zasílání na podúčet je vždy otázka DOHODY mezi rodičem a třídním učitelem /s ohledem na sociální situaci rodiny/.Třídní učitel navrhne minimální částku zálohy, kterou by rodiče měli RESPEKTOVAT !! Obvykle 200 – 250 Kč.

 

Pro přihlášení –  registraci do Školní programu a ŠOP obdrží rodič PODROBNÝ návod jak postupovat, vč. všech plateb. hesel !!!!! Ta je nutné dodržovat, jinak pokladna nebude funkční.

 

 

Cílem Školního programu vč. Školní online pokladny je vytvářet co největší komfort pro rodiče, žáky i učitele.

Probírané učivo 27.3.2017

ČJ – skloňování číslovek, stále opakujeme přídavná jména a zájmena

M – zaokrouhlování desetinných čísel a konstrukce trojúhelníku, plus děti musí poznat, zda trojúhelník lze, či nelze narýsovat

PDVL – 28. říjen 1918 vznik Československa

            – sousední státy ČR – Slovensko, Polsko, Německo

            – člověk 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.